Free Call 0886 30 87 18

MAGNIFICENT ICONS in BULGARIA

99.99лв.

Автор: Георги Парпулов
Издателство: Издателство Методиеви книги
ISBN: 978-619-90741-6-9
Дата на издаване: 01.06.2021 г.
Корица: твърда
Височина: 340 мм
Широчина: 240 мм
Страници: 224
Тегло: 1250 г

Описание

MAGNIFICENT ICONS in BULGARIA is a project of METHODIVS BOOKS publishing house, representing one hundred Orthodox Christian icons, created in the span of a millennium – from X to XIX century, currently part of the collections of the National Archaeological Institute with a museum at the Bulgarian Academy of Sciences, National Gallery/Museum of Christian Art, National Museum of Ecclesiastical History and Archaeology, National History Museum and Rozhen Monastery “Holy Nativity of the Mother of God”.
This priceless heritage of centuries-old icons, certifying the indisputable Bulgarian contribution to European and world art, is still not well known in our country and around the world. This publication is aiming to promote in a distinguished and technically innovative way the wonderful examples of Bulgarian Christian art.
Author of the texts is the renowed Byzantine scholar Dr. Georgi Parpulov. The selection of the icons is done by the publisher Methodius Petrikov.
***
ВЕЛИЧЕСТВЕНИ ИКОНИ в БЪЛГАРИЯ е проект на издателство МЕТОДИЕВИ КНИГИ, представящ сто православни икони, създадени в рамките на едно хилядолетие – от X до XIX век, понастоящем част от колекциите на Националния археологически институт с музей към Българската Академия на науките, Национална галерия / Музей за християнско изкуство, Национален църковен историко-археологически музей, Национален исторически музей и Роженския манастир “Свето Рождество Богородично”.
Това безценно наследство от вековни икони, удостоверяващо безспорния български принос в европейското и световното изкуство, все още не е добре познато у нас и по света. Тази публикация има за цел да популяризира по отличителен и технически иновативен начин прекрасните образци на българското християнско изкуство.
Автор на текстовете е известният византолог д-р Георги Парпулов. Подборът на иконите е дело на издателя Методий Петриков.