Free Call 0886 30 87 18

Човешката природа и обществото

10.00лв.

Автор: Георги Петров
Издателство: Булгарпрес
ISBN: 9789549190182
Дата на издаване: 2015 г.
Корица: мека
Височина: 195 мм
Широчина: 145 мм
Страници: 250
Тегло: 300 г
Код: 479511ada161 Категории: , Product ID: 2269

Описание

В книгата “Човешката природа и обществото” известният български учен, икономист, проф. Георги Петров ни изненадва с едно неизвестно досега, принципно ново виждане за света и човека в него. Той разглежда устройството на света през призмата на човешката приода. Движението на обществените отношения, тяхното развитие през вековете се анализират задълбочено и убедително, пречупени през човешката същност.Изложените виждания са добре аргументирани, емоционално поднесени в една стройна система от знания.

За пръв път са изследвани главните генетично фиксирани особености на човешката природа, които определят жизнената дейност и поведението на хората. Те са:

– Двойствената същност на човека като животно и разумно същество.

– Механизмът на действие на инстинкта за самосъхранение чрез безграничното влечение към удоволствие и избягване на болката.

– Неотстранимите естествени различия в способностите, силите и характера на всеки човек.

Основничт извод е, че тези особености на човешката природа, фиксирани при други условия, пораждат в „съвременното общество на изобилието” дълбоки противоречия и заплаха за самото съществуване на човешкия род.Във втората част на книгата са обосновани няколко основни извода:Първо, че с прехода от присвояващо към произвеждащо стопанство (преди 8 – 12 000 години) възниква частната собственост и еквивалентната размяна, като присъщи на човешката природа форми на обществени отношения.Второ, че опитите на правителствата и централните банки да блокират и да подменят автоматичното действие на пазарния механизъм, водят до все по-дълбоки и разрушителни социално- икономически кризи.Трето, че извършваното от „социалната държава” хипертрофорано преразпределение на доходите влиза в непримиримо противоречие с инстинкта за самосъхранение и личния интерес на хората. И поражда разрушителни кризи.

Additional Information

Weight 300 g
Dimensions 195 × 145 mm