Free Call 0886 30 87 18

Стари и нови поминъци в пиринския край

14.00лв.

Автор: Соня Средкова
Издателство: ИК Гутенберг
ISBN: 9786191760985
Дата на издаване: 2017 г.
Корица: мека
Височина: 210 мм
Широчина: 140 мм
Страници: 224
Тегло: 320 г

Описание

Д-р Соня Средкова работи в секция “Етнология на социализма и постсоциализма” в Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей при БАН. Научните ѝ интереси са насочени към проучване на всекидневната култура, градската култура, трудовите миграции, културно-историческото наследство, традициите и съвременните им измерения. Тя е автор на изследвания за бита и културата на гагаузите в България и българските преселници в Унгария и Молдова.

Изследването поставя в центъра на научния интерес темата за поминъците, която не е приоритет на етноложките проучвания днес. Книгата е опит за завръщане към познат регион, изследван през 80-те г. на XX век и отразява измененията във вида на селищата, инфраструктурата, старите и нови “работни позиции” там, като се съпоставят селища със “затихващи” поминъци и демографско развитие с други, които активно използват своите ресурси.

Монографията е разделена на три части, в които последователно се коментират традиционните за граничния Пирински край поминъци и настъпилите в тях изменения по времето на социализма. Особено внимание се отделя на трудовите миграции и туризма, които доминират като нови “форми на поминък” и оказват съществено влияние върху съвременната всекидневна култура. Проследена е връзката между миграциите и туризма като два взаимозапълващи се фактора за развитието на селищата и е загатнат регионалният им профил.