Free Call 0886 30 87 18

Руските бардове на ХХ век (Русские барды ХХ века)

10.00лв.

Автор: Васил Станев
Издателство: Полиграфия Инфо София
ISBN: 9789548931
Дата на издаване: 04.09.2017 г.
Корица: мека
Височина: 150 мм
Широчина: 160 мм
Страници: 84
Тегло: 200 г
Код: ea662e06ff4d Категории: , , Product ID: 3082

Описание

Пред вас е една неочаквана за нашето „разглобено” време книга. Тя съзижда, подрежда, очертава пред българския читател разнолика карта на феномена „руска бардовска песен”, разширявайки представата за този феномен отвъд емблематичните присъствия и познати текстове. Но тази книга е неочаквана и с разказаната, буквално и имплицитно, лична история за срещите на преводача и изследователя с текстовете на Окуджава, Галич, Висоцки, Алешковски, Анчаров…Това е история за навлизането на българския интелигент в културната атмосфера на една неповторима – откровена и романтична – епоха, в която щастието е като че ли зад ъгъла и светлото човешко бъдеще има всички шансове да се състои. Епохата на 60-те години или така нареченото „Размразяване” е люлката на руската бардовска песен. Родена в недрата на освободената духовна енергия, тази песен ще премине през следващите десетилетия, съхранявайки своя романтизъм и изостряйки сатиричното си жило…Тя ще съхрани онази особена установка на задушевност, на искреност, на разговор между твореца и неговия народ.

Драматичните биографични портрети на руските бардове, мотивираният подбор на текстовете, паралелната публикация на оригинал и превод в книгата дават възможност на българската читателска аудитория да се докосне до психографията на цяло едно поколение, дефинирано не възрастово, а по въздействие и талант.

Пред вас е една искрена и вълнуваща книга, отворете я и ѝ повярвайте…

Наталия Няголова.

Перед вами книга, неожиданная для нашего “расшатанного” времени. Она предлагает болгарскому читателю взглянуть на карту русской бардовской песни, минуя хорошо знакомые тексты. Но эта книга рассказывает и личную историю

общения переводчика и исследователя с текстами Окуджавы, Галича, Высоцкого, Алеш- ковского, Анчарова… Это история постижения болгарским интеллигентом той культурной эпохи, когда казалось, что счастье за углом и светлое будущее человечества скоро наступит. Эпоха 60-х или так называемая “оттепель” – колыбель русской авторской песни. Рожденная в высвободившейся духовной энергии, эти песни пройдут через десятилетия, сохраняя романтическую тональность и сатирическую остроту… Они сберегут свою за- душевность, искренность, доверительность общения Поэта со своим народом.

Биографические портреты русских бардов, подбор текстов, параллельная публикация оригинала и перевода дают возможность болгарским читателям прикоснуться к пси- хографии целого поэтического поколения, дефинированного не по возрасту, а по воздействию и таланту.

Перед вами искренняя и волнующая книга. Откройте ее и поверьте ей…

Наталия Няголова

доктор филологических наук, доцент русской филологии Великотырновского университета

Additional Information

Weight 200 g
Dimensions 150 × 160 mm