Free Call 0886 30 87 18

Публични финанси: теория и политика

20.00лв.

Автор: Антон Герунов
Издателство: Стопански факултет, Софийски университет "Св. Климент Охридски"
ISBN: 9789542965459
Дата на издаване: 06.10.2016 г.
Височина: 210 мм
Широчина: 145 мм
Страници: 428
Тегло: 400 г

Описание

Настоящата книга представлява обзор на съвременните подходи при дефинирането и провеждането на модерна фискална политика. Тя е синтез на основни резултати от областта на икономиката на публичния сектор и държавните финанси, като представя и нови изследователски резултати в областта. Разгледани са не само теоретични постановки, но и голям обем емпиричен материал за българската икономика и са изведени основни зависимости и коефициенти. Този монографичен учебник представя иноваторски подход за бейсово моделиране на трансмисията на фискалната политика, като го интегрира в цялостен еволюционен цикъл за рационално управление на публичните финанси. Разработката е подходяща както за практици и изследователи в областта, така и за студенти от горен курс на обучение.

Additional Information

Weight 400 g
Dimensions 210 × 145 mm