Free Call 0886 30 87 18

Посланик при Атила – откъси

7.00лв.

Автор: Приск Тракиецът Редактор: Николай Иванов Колев
Издателство: Гута-Н
ISBN: 3800500162027
Корица: мека
Височина: 148 мм
Широчина: 210 мм
Страници: 56
Тегло: 100 г

Описание

Драги читателю,

В ръцете си държиш един уникален документ, писан от високообразования Приск. Императорът на Източната римска империя Теодосий I изпраща през 448 в Панония, в столицата на Атила, приятеля на Приск Максимин. Приск заминава заедно с него като секретар и съветник на пратеничеството. В единствения запазен до нас разказ на този свидетел, разговарял с Атила и с неговите пълководци, виждаме будно око и любопитен поглед. Разказът му е изпълнен с подробности, показващи високоорганизирана държавна структура, нрави и обичаи, разпознаваеми и днес в българските и славянските народи.

Именникът на българските владетели посочва Ирник от рода Дуло като един от владетелите на българската държава. Но Ирник е син на Атила. Само това би било достатъчно да изучаваме историята на европейските хуни като българска история. Но има и много други причини. Всички стари автори сочат, че българите произхождат от мирмидоните, от които е и Ахил, че са хунски народ, който по-късно под имената на утигури, кутригури или котраги е гръбнакът на армиите на Атила, на аварския кан Боян, на Заберган, на Велика България. Старите автори наричат даже и войските на Крум и Симеон хунски войски.

Така че, драги читателю, запознай се с тази книга като с ценен източник на българската история.

Колектив от учени на БАН превежда от латински част от този труд в
Гръцки извори за българската история, том I, отг. Редактор чл.-кор. Веселин Бешевлиев, издание на БАН, София, 1954, стр. 86-129
Но пълно издание на български не ми е известно. По тази причина предлагам издание на този ценен и широко известен на общността от историци по света труд, допълнено с пасажи, преведени в книгата
Крьстьовичъ, Гаврiилъ (1869) Iсторiя Бълъгарска сочинена отъ Гаврiила Кръстьовича, членъ отъ Върховното судилище Диван-I Ахкям-I Адлie. Томъ първьй, издател: Цариградъ. В печатницата на Македонiiя. Страници: 619 + 3 стр., тегло 950 Корица: Твърда полукожена.
Която в съвременен препис е издадена наскоро в
Гаврил Кръстевич, Българска история, Том I Българска история под името на хуните, препис на съвременен български език: Николай Иванов Колев, 2017, ISBN 978-619-90651-1-7, София
Допълнените пасажи са сравнени и със
Сказания Приска Панийского, Ученье записки второго отделения императорской академии наук, Книга VIII. Вьп 1, СПб. 1861

Надявам се тази книга да е ценно допълнение на твоята сбирка от историческа литература. Надявам се също тя да стане и полезно пособие за ученици, студенти, преподаватели и научни работници, пък и за всекиго, който има жив интерес към миналото и народа ни.

Additional Information

Weight 100 g
Dimensions 148 × 210 mm