Free Call 0886 30 87 18

Мъдростта си съгради дом

15.00лв.

Автор: Нина Топалска
Издателство: Фабер
ISBN: 978-619-00-1096-8
Дата на издаване: 25.02.2020 г.
Корица: мека
Височина: 215 мм
Широчина: 145 мм
Страници: 320
Тегло: 320 г

Описание

Книгата е първото в българското езикознание многоаспектно интердисциплинарно изследване на словеснообразната репрезентация на старозаветния концепт мъдрост в Притчи Соломонови, Иов и Еклисиаст. На достъпен език и с богат илюстративен материал се описва ролята на метафората и метонимията като когнитивни инструменти при ословесяването на старозаветния религиозен опит в Българския синодален превод на Библията. При анализа на старозаветните текстове са използвани методите на когнитивната лингвистика и библейската херменевтика. Изследването си поставя следните цели:
– Да се насочи фокусът на лингвистичния интерес към когнитивно-стилистичните характеристики на библейския текст;
– Да се открият художествените качества на премъдростните книги;
– Да се потърси мястото на словесната образност в художествения свят на поучителния корпус;
– Да се открои ролята на метафората и метонимията при словесната репрезентация на концепта мъдрост в старозаветната поучителна литература;
– Да се очертае когнитивно-стилистичният профил на тази репрезентация в Българския синодален превод.
В първата глава се разглеждат основните теории за средствата на словесната образност и се отбелязват подстъпите към интердисциплинарния анализ на старозаветните текстове.
Втората глава поставя премъдростните книги в широкия контекст на древната близкоизточна поучителна литература и представя основните качества на всяка от разглежданите канонични книги.
В третата глава са анализирани основните образи, които съставляват ядрото на метафоричната репрезентация на мъдростта в старозаветните поучителни текстове.
Четвъртата глава разглежда ролята на метонимията в словесната репрезентация на концепта мъдрост.
Изследването изтъква необходимостта от интердисциплинарен подход в проучването на библейските текстове и разкрива ролята на метафората и метонимията като най-фреквентни средства в словеснообразната репрезентация на старозаветния религиозен опит. Резултатите от проучването могат да послужат както при редакцията на вече съществуващите, така и при реализацията на бъдещи библейски преводи.