Free Call 0886 30 87 18

Медико – социални аспекти на бежанската вълна в Европа

12.00лв.

Автор: Мариела Деливерска, Светослав Гаров
Издателство: За буквите – О писменехь
ISBN: 9786191852413
Дата на издаване: 2016 г.
Корица: мека
Височина: 220 мм
Широчина: 160 мм
Страници: 110
Тегло: 230 г

Изчерпан

Описание

Доц. Мариела Деливерска се дипломира в Юридическия факултет на СУ„Св. Климент Охридски” като магистър по право. Защитава дисертационен труд на тема „Принципът на недискриминация по признак човешки геном” в Института за държавата и правото при Българската академия на науките и придобива образователна и научна степен „доктор по международно право и международни отношения” през 2012 г. Притежава магистърска степен по специалност „Обществено здраве и здравен мениджмънт” от Факултета по обществено здраве към Медицинския университет – София. Има специализации по„Публична администрация” и „Правораздаване” в Юридическия факултет на СУ„Св. Климент Охридски”. Професионалният й юридически опит стартира като експерт в Специализираната администрация на Комисията за защита от дискриминация. Пряко е ангажирана с европейските въпроси и международното правно сътрудничество като част от екипа на Министерството на правосъдието. Като директор на дирекция „Наука” в Министерството на образованието и науката организира, координира и контролира дейността по изпълнение на специфични дейности, свързани с участието на държавата в процеса на вземане на решения и изпълнение на ангажиментите на страната, произтичащи от членството й в Европейския съюз. През 2014 г. е определена за национален координатор на Рамковата програма на Европейския съюз за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020″. Пряко е ангажирана с дейността по оценка на научноизследователската система. Ръководи разработването на стратегически проекти и инициативи в областта на научните изследвания и иновации. Член е на Европейската асоциация по медицинско право, на Българската асоциация по международно право и на Националното сдружение по здравна политика и мениджмънт.

В Д-р Светослав Гаров, доктор по социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията, е роден на 5.XII.1974 г. в гр. Бургас. Средното си образование завършва през 1993 г. в Немската езикова гимназия в Бургас. През 2001 г. завършва първото си висше образование с образователно-квалификационна степен магистър по дентална медицина във Факултета по дентална медицина към Медицинския университет – София. От 2002 г. практикува като дентален лекар и е управител на дентална клиника „Гаровдент”. През 2013 г. защитава успешно дисертация на тема „Научноизследователските проекти като стратегически ресурс за развитие на медицинските университети. Анализ и перспективи пред управлението им”. През 2014 г. завършва второ висше образование с образователно-квалификационна степен магистър по обществено здраве и здравен мениджмънт във Факултета по обществено здраве към Медицинския университет-София. През 2016 г. става асистент във ФОЗ към МУ – София, в катедра „Здравна политика и мениджмънт”. Взел е участие в 12 научни публикации, 5 научни проекта, 3 постерни презентации, 2 устни презентации и има над 30 участия и посещения в национални и международни научни форуми, конференции, семинари, лекционни курсове и обучения. Член е на Националното сдружение за здравна политика и мениджмънт. Асоциацията на денталните мениджъри в България, на Българския зъболекарски съюз, на Българското научно стоматологично дружество и на Българското научно дружество по дентална медицина.