Free Call 0886 30 87 18

Ландшафтна архитектура. Паркове със специално предназначение

15.00лв.

Автор: Емил Николов Галев
Издателство: Университетско издателство „Св. Климент Охридски”
ISBN: 9789540741857
Дата на издаване: 2016 г.
Корица: мека
Височина: 240 мм
Широчина: 170 мм
Страници: 316
Тегло: 540 г

Описание

Книгата обхваща някои въпроси от историята, съвременното състояние и спецификата на проектиране и изграждане на парковете със специално предназначение (ботанически градини, зоопаркове, гробищни паркове, атракционни паркове, спортни паркове и др.). Целта на автора е преди всичко да запознае студентите и специалистите от специалност “Ландшафтна архитектура” с основните принципи и технически изисквания при проектирането на тези обекти, а също така:
• да информира за законовите и подзаконови актове дефиниращи и регламентиращи тези обекти у нас;
• да даде научно определение от гледна точка на ландшафтната архитектура за тези паркови обекти;
• да проследи историческото им развитие по света и у нас;
• да обобщи основните им функции и изисквания при ситуирането им;
• да разясни основните принципи в зонирането на тези обекти;
• да дефинира основните изисквания при композицията на алейната мрежа и растителността в тези обекти.
Уводът е посветен на общите разяснения върху законовото регламентиране на парковете със специално предназначение у нас.
Теми 1-6 разглеждат теоретични и практически въпроси за отделните категории такива паркове.