Free Call 0886 30 87 18

За богомилите от уста на ухо

25.00лв.

Автор: Дамян Попхристов
Издателство: ВББ
ISBN: 9789549352313
Дата на издаване: 2018-11-13 г.
Височина: 245 мм
Широчина: 170 мм
Страници: 304
Тегло: 480 г
Код: 303d4a87295d Категории: , Product ID: 4408

Описание

В продължение на 17 години проф. Дамян Попхристов се занимава с
изучаване на езотеричните школи. Настоящата книга е плод на
многогодишните му изследвания и е изцяло посветена на Богомилското
учение, това уникално българско духовно наследство.
Използван е
богат доказателствен материал от български и чужди източници (апокрифни
писания и евангелия, богомилски легенди, хроники, документи на
инквизицията и на Ватикана, както и езотерична и окултна информация на
автора).
В отделни глави, по изключително увлекателен начин,
подробно се проследява зараждането на богомилското учение, философията
му, източниците, връзката му с други езотерични и дуалистични учения от
епохата, близостта и различието му с официалната християска доктрина,
теорията за кармата и прераждането, като акцентът е върху езотеричната
същност на учението.
Чисто исторически, хронологически и
фактологически е проследена и историята на разпространението на
богомилското учение от българските земи през Босна и Италия чак до южна
Франция, както и непосредственото му влияние върху патарените, катарите,
албигойците и др.
Подробно се проследяват и историите около
„Светия Граал“, магическите и свръхестествените способности на
богомилите, енергийните им преобразования и мистериозните изчезвания
„яко дим“ на висшите им посветени. Специално внимание е отделено на
значението на Женската енергия и на жената в богомилските общности,
както и на крепостта Монсегюр, този „Стоунхендж на богомилите“, на
нейното построяване изцяло според астрологически и окултни правила по
проект на българските богомили, „магическата“ ѝ функция и
героично-мистериозен финал, отбелязал окончателното унищожаване (според
официалната църква) на „ереста“.
Последната част на книгата е
посветена на значението на богомилите за Ренесанса, Реформацията и
културното развитие на Европа, както и на тяхната космическа
цивилизационна мисия, на богомилския КОД и ЗАВЕТА към съвременните им
наследници и бъдещите поколения в прехода към Шестата човешка раса.