Free Call 0886 30 87 18

Защита на възложителите по закона за обществените поръчки

70.00лв.

Автор: Пенчо Станкулов
Издателство: Пенчо Станкулов
ISBN: 9786199031865
Дата на издаване: 11.10.2017 г.
Корица: мека
Височина: 200 мм
Широчина: 130 мм
Страници: 230
Тегло: 300 г

Описание

Настоящото практическо ръководство по Закона за обществените поръчки представлява кратък курс за това как да се организират (включително изготвяне на документациите и други документи), провеждат и възлагат обществените поръчки, опасностите при нарушения за Възложителите, упълномощените от тях лица и членовете на комисиите.

Ръководството е разработено с оглед да е полезно при използване както от лица с юридическо образование, така и от лица, които не са с такова, включително от лица с малък или никакъв практически опит.

Посочени са илюстрации, практика на КЗК и ВАС.

Настоящото практическо ръководство представлява личното мнение на автора, базирано на практиката и анализ на закона и правилника за прилагането му.

Тъй като почти цялата отговорност при прилагане на законодателството в областта на обществените поръчки е за Възложителите или упълномощените от тях лица или техните заместници по закон, в настоящия кратък курс е посочено за какво следва да се внимава от членовете на комисии.

Всяка обществена поръчка има две фази:

– Изготвяне на документация/приложения/обявление и решение/обява и други, откриване на обществената поръчка;

– Отварянето, разглеждането, оценката и класиране.

Чрез това практическо ръководство са изложени конкретни илюстрации и примери за какво да внимавате в съответната фаза и, чрез използването на посочените примери и илюстрации, да развиете самите Вие допълнително внимание и способности за предпазване на Възложителя от административнонаказателна и имуществена отговорност и по този начин да предпазите включително себе си.

В настоящото практическо ръководство са представени точни практически разрешения и указания за законосъобразно изготвяне на изискуемите по ЗОП документи и за законосъобразно провеждане и приключване на обществената поръчка.

Ръководството е съставено в хронологичния ред на специалния закон.

Additional Information

Weight 300 g
Dimensions 200 × 130 mm