Free Call 0886 30 87 18

Архетипът на Ковача

9.00лв.

Автор: Анатол Анчев
Издателство: Леге Артис
ISBN: 9789548311762
Дата на издаване: 2016 г.
Височина: 190 мм
Широчина: 120 мм
Страници: 244
Тегло: 340 г
Категории: , Product ID: 3829

Описание

От аналитичнопсихологическа гледна точка образът на Ковача представя дългия път на индивидуация, започвайки още от откриването на залежите в земните недра, изкопаването на рудата и добиването на метала, минавайки през първичната подготовка и обработка на желязото, изковаването и допълнителната обработка на железния предмет, завършвайки с включването в употреба на изработения предмет и отчитане на реалната полза от него, т.е. от откриването на психичния проблем до разрешаването му и оцелостяването на личността, като по този сложен и криволичещ път, освен с проблеми и конфликти, всяко аналитично преживяване е свързано с всички други.
Анатол Анчев е професор в Института за етнология и фолклористика към БАН, доктор на филологическите науки, създател и ръководител на “Семинали по аналитичнопсихологическа антропология”.