Free Call 0886 30 87 18

Генериране и залепяне на баркод

Повечето големи книжарници изискват книгите да имат отпечтан баркод на корицата. Баркодът на една книга е изображение, генерирано на база на издадения от Националната библиотека единен номер (ISBN). Използва се за маркиране на продукта на касите на книжарниците, както и за вписване на книгата в складовия софтуер. Ако книгата Ви е отпечатана, но сте пропуснали да сложите баркод на задната корица, ние сме насреща. Можем да генерираме за вас баркод, да го отпечатаме на стикери и да го разлепим върху екземплярите за дистрибуция.

Цена на услугата: 50.00 лв. с ДДС.