Free Call 0886 30 87 18

База данни в XML

Стремим се да създаваме условия за лесна и ефектвна работа затова предлагаме възможност да зареждате цялата ни база данни, с книги налични за дистрибуция чрез xml или xls файлове. Информацията в този файл е актуална към момента на изпращане.

За ваше улеснение, можем да трансформираме данните ви в xls файл, който да използвате по удобен за Вас начин.

Ако желате можем да направим и автоматизация спрямо вашата съществуваща система.

e-mail: office@bgkniga.bg
тел: 0886308718