Free Call 0886 30 87 18

Настоящата книга дава аргументирано обяснение и непозната досега перспектива към най-голямата иконимическа криза в историята на човечеството – “Великата депресия” от 1929-1933 г

77fc8a6ec10d118a446212f69dea459c.jpeg
Настоящата книга дава аргументирано обяснение и непозната досега перспектива към най-голямата иконимическа криза в историята на човечеството - "Великата депресия" от 1929-1933 г

Add Comment