Free Call 0886 30 87 18

Книгата представя максимално достъпно и ясно обобщена и систематизирана информация за европейските фондове и програми през периода 2014-2020 г

3b83d4216d1146216d2cebaf2146d561.jpeg
Книгата представя максимално достъпно и ясно обобщена и систематизирана информация за европейските фондове и програми през периода 2014-2020 г

Add Comment