Free Call 0886 30 87 18

В книгата „Бохемските кафенета на соца“ журналистката Мариана Първанова за пръв път разказва за ролята на „Кристал“

a23496117bd10015778831da7dc19fe5.jpeg
В книгата „Бохемските кафенета на соца“ журналистката Мариана Първанова за пръв път разказва за ролята на „Кристал“

Add Comment