Free Call 0886 30 87 18

Настоящата книга представлява обзор на съвременните подходи при дефинирането и провеждането на модерна фискална политика

d12f88a82eab6ceac4cdfc1fdd757f94.jpeg
Настоящата книга представлява обзор на съвременните подходи при дефинирането и провеждането на модерна фискална политика

Add Comment