Free Call 0886 30 87 18

Но формалната демокрация като такава – правото за свободно, равно и тайно гласуване – не е гаранция за свободата, а е по-скоро нейна заплаха

b9da8843355ebf6d0a7e7f66cec18de9.jpeg
Но формалната демокрация като такава - правото за свободно, равно и тайно гласуване - не е гаранция за свободата, а е по-скоро нейна заплаха

Add Comment