Free Call 0886 30 87 18

Книгата “За старите книги и компютърните изкуства” показва развитието на дизайна в България като започва с примери от българските старопечатни книги и стига до съвременните медии и компютърните изкуства

4ca2a24ef0af30b9f94729a978f49259.jpeg
Книгата "За старите книги и компютърните изкуства" показва развитието на дизайна в България като започва с примери от българските старопечатни книги и стига до съвременните медии и компютърните изкуства

Add Comment