Free Call 0886 30 87 18

В труда се разглеждат въпросите около появата и архитектурната типология на средновековните български камбанарии в периода от края на IX до началото на XV век

e892aab412ed6dba527f42f18fe0f8c2.jpeg
В труда се разглеждат въпросите около появата и архитектурната типология на средновековните български камбанарии в периода от края на IX до началото на XV век

Add Comment