Free Call 0886 30 87 18

Всичко видимо има невидимо начало и започва с мечта как да победим най-големия враг на човешкия потенциал – страха как да изградим онези качества

06553669e7363cbd76ce4c04b3fd709d.jpeg
Всичко видимо има невидимо начало и започва с мечта как да победим най-големия враг на човешкия потенциал - страха как да изградим онези качества

Add Comment